Sertifikācijas zīmes

BM Certification sertifikāta iegūšana ir būtisks Jūsu uzņēmuma starptautiskas vadības prakses apliecinājums, un sertifikāts ir uzskatāms par uzņēmuma vērtību palielinošu elementu. Tas ir sasniegums, ar ko lepoties, tāpēc aicinām Jūs lietot sertifikācijas zīmes, kas, iegūstot sertifikātu, nonāk Jūsu rīcībā. Sertifikācijas zīmes ir izveidotas kā simbols, kas apliecina, ka Jūsu organizācija ir novērtēta un atbilst konkrētā standarta prasībām.

Sertifikācijas zīmes

Sertifikācijas zīmes lietošanas noteikumi

Vadības sistēmu sertifikācija

Sertifikācijas zīmi drīkst izvietot:

 • e-pasta parakstos;
 • organizācijas mājaslapā;
 • uz kancelejas precēm;
 • uz organizācijas transportlīdzekļiem;
 • uz organizācijas zīmēm un karogiem;
 • brošūrās un citos reklāmas materiālos.

Sertifikācijas zīmju lietošanas ierobežojumi:

X aizliegts veikt jebkādus labojumus sertifikācijas zīmes dizainā;

X sertifikācijas zīmes aizliegts izvietot uz organizācijas produkta un primārā iepakojuma;

X sertifikācijas zīmes nedrīkst lietot maldinošā veidā vai radot iespaidu, ka tās attiecas uz jebko citu, kā to shēmu (standartu) un darbības jomu, kas ir sertificēta

Aicinām iepazīties ar BM Certification vadības sistēmu sertifikācijas zīmju lietošanas vadlīnijām šeit.

Aicinām iepazīties ar BM TRADA vadības sistēmu sertifikācijas zīmju lietošanas vadlīnijām šeit.

 

Piegādes ķēžu sertifikācija

FSC ® COC preču zīme

FSC preču zīmes patērētājiem garantē, ka pirktie produkti nāk no atbildīgiem avotiem, ļaujot izvēlēties produktus, kas atbalsta meža saglabāšanu un atbildīgo un ilglaicīgo uzturēšanu. Uzņēmums drīkst izmantot preču zīmes, tiklīdz izsniegts sertifikāts un uzņēmums reģistrēts FSC datubāzē. FSC ir trīs reģistrētas preču zīmes: logo, FSC® un Forest Stewardship Council®. FSC nodrošina logo izveidošanas rīku, kuram piekļuvi var saņemt pēc sertifikāta iegūšanas.

Plašāka informācija par FSC COC preču zīmes lietošanu pieejama šeit.

 

PEFC COC preču zīme

PEFC preču zīme palīdz patērētājiem identificēt materiālus no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem. To drīkst izmantot, lai marķētu sertificēto produkciju un/vai lai reklamētu uzņēmumu un sertificētos produktus. PEFC ir trīs reģistrētas preču zīmes: logo, PEFC un Programme for Endorsement of Forest Certification. Uzņēmumiem jāizmanto PEFC logo izveidošanas rīks, lai nodrošinātu, ka izmantotais logo atbilst PEFC noteiktajām prasībām.

Plašāka informācija par PEFC COC preču zīmes lietošanu pieejama šeit.

 

UTZ preču zīme

UTZ preču zīmi lietot drīkst sertificēti kakao, kafijas un tējas piegādes ķēdes uzņēmumi. Preču zīmes izmantošana jāsaskaņo ar UTZ, un katrs izmantošanas apstiprinājums ir derīgs 1 gadu. Izmantojot zīmi uz produkta iepakojuma, obligāti jālieto teksts, kurā norādīts produkta veids, (īsa) informācija par UTZ, kā arī tīmekļa atsauce. UTZ preču zīmi atļauts izmantot tikai tad, ja sertificējamā sastāvdaļa ir produkta galvenā sastāvdaļa, kas iekļauta produkta nosaukumā un/vai attēlā.

Plašāka informācija par UTZ preču zīmes lietošanu pieejama šeit.

 

RSPO preču zīme

RSPO preču zīme ir visā pasaulē atzīts ekomarķējums, kas norāda uz RSPO sertificētas ilgtspējīgas palmu eļļas izmantošanu produktā. Ja uz produkta iepakojuma ir norādes uz RSPO sertificētas ilgtspējīgas palmu eļļas izmantošanu, obligāti jāpievieno arī preču zīme un ar to saistītais identifikācijas numurs. Preču zīmi iespējams iegūt pēc sertifikāta iegūšanas, piesakoties RSPO mājaslapā.

Plašāka informācija par RSPO preču zīmes lietošanu pieejama šeit.

Produktu sertifikācija

A-Mark

A-Mark sertifikācijas shēma piemērojama divu veidu produktiem: apliecinājumam par Ražošanas procesa kontroli (FPC) un produktu klasifikācijai pēc to reakcijas uz uguni vai ugunsizturības prasībām, kā arī FPC atbilstības novērtējumam saskaņā ar standartu, tehnisko specifikāciju vai kvalitātes noteikumiem. Sertifikācijas zīmi atļauts izmantot tikai kādā no divām oficiālajām zīmes krāsu variācijām; zīmes lielumu var pielāgot, saglabājot proporcijas un ievērojot minimālā augstuma (20mm) ierobežojumus.

Aicinām iepazīties ar A-Mark zīmes lietošanas vadlīnijām šeit.

 

Q-Mark

Q-Mark ir produktu un personāla sertifikācijas kvalitātes zīme, kas attiecas uz Q-Mark sertifikācijas shēmas produktiem. Specifiskās Q-Mark sertifikācijas shēmas nosaukums netiek iekļauts preču zīmē, taču shēma jānorāda blakus zīmei, ietverot abus elementus lodziņā. Atļauts izmantot tikai kādu no divām oficiālajām zīmes krāsu variācijām; sertifikācijas zīmes lielumu var pielāgot, saglabājot proporcijas un ievērojot minimālā augstuma (20mm) ierobežojumus.

Aicinām iepazīties ar Q-Mark zīmes lietošanas vadlīnijām šeit.

 

CE zīme

CE zīmes marķējums ir obligāts visiem būvizstrādājumiem, kuriem izstrādāti saskaņotie Eiropas standarti (hEN) vai izdots Eiropas tehniskais novērtējums (ETA) un kuri tiek piedāvāti ES tirgū. Ražotājam jānodrošina, ka tiek ievērots CE zīmes minimālais augstums (5mm), un, zīmi palielinot vai samazinot, jāievēro proporcionalitāte. Jānorāda arī tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits izstrādājumu identificējošs elements.

Koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes (HT) marķējums

Koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes  (HT) marķējums apliecina, ka koksnes iepakojamais materiāls  ir izgatavots saskaņā ar ISPM 15 prasībām (no nomizotas koksnes un ir atbilstoši apstrādāts).

Koksnes iepakojamā materiāla marķēšanu drīkst veikt uzņēmumi, kuri ir reģistrēti VAAD „Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju reģistrā”. Marķēšanu drīkst veikt tikai pēc termiskās apstrādes veikšanas.

 

Marķējumam ir jābūt:

 • skaidri salasāmam un noturīgam (nedrīkst lietot krāsu, kas lietus laikā izplūst vai notek);
 • nepārvietojamam (marķējums nedrīkst būt uz papīra, uzlīmes vai pienaglota dēlīša);
 • labi redzamā vietā un vismaz uz divām pretējām marķējamā materiāla pusēm;
 • taisnstūra vai kvadrātveida formas, ar norobežojošām malām.

Izstrādājot marķējumu, aizliegts:

 • lietot sarkanu vai oranžu krāsu, jo šīs krāsas daudzās valstīs izmanto bīstamu preču marķēšanai;
 • to zīmēt ar rokām.

Plašāka informācija par koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes (HT) marķējumu pieejama šeit.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Faktiskā adrese

Kontaktpersona

Vai uzņēmums jau ir sertificēts vai ir bijis sertificēts?

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Vai Jūsu uzņēmuma darbība ir saistīta ar pakalpojuma sniegšanu vai produkta nogādāšanu/ apkalpošanu klienta teritorijā?

Cik uzņēmumam ir atrašanās vietas (teritorijas, adreses)?

Uzņēmuma kopējais darbinieku skaits

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Saņemt konsultāciju

Sūti mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!